Het is inmiddels een jaarlijks terugkerende traditie dat op landgoed ‘Eeckenrhoode’ in Waalre de Polo Brabant wordt georganiseerd, een evenement waarbij de toeschouwers een sfeervolle ambiance wordt geboden waarbinnen zij kennis kunnen maken met deze spectaculaire maar eveneens elegante vorm van de paardensport. De afgelopen jaren is Polo Brabant voor velen ook een uitgelezen mogelijkheid gebleken om haar relaties eens in een andere – en voor sommigen wellicht verrassende – setting  uit te nodigen voor een hapje en een drankje.

Een dergelijk evenement kan natuurlijk alleen mede worden georganiseerd met hulp van sponsoren. Polo Brabant is verheugd dat Autobedrijf VD AKKER ook dit jaar weer heeft toegezegd om als Silver Partner haar medewerking te verlenen aan het welslagen van de editie van 2017. Zie voor meer informatie op www.akker.nl.